söndag 19 november 2023

Vänlighet

"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning." Gal 5:22

Sedan i somras har jag och Krister turats om att predika om de frukter som räknas upp här.  Den som vi sparat till sist var vänlighet, och den predikade Krister om idag.

Han pekade på att allt det som räknas upp i Gal 5:22 (kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning) är Guds karaktärsdrag. De beskriver olika sidor hos Gud, och ett av Guds karaktärsdrag är alltså vänlighet. 

I Kol 3:12 står det att vi ska klä oss i innerlig medkänsla, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 

I 2 Tim 2:24 står det att en Herrens tjänare inte ska strida utan vara vänlig mot alla. Krister påminner om att det i Ef 6:10-18 står det att vi ska strida. Hur går det ihop? Jo, vi ska inte strida mot människor, men vi ska strida mot ondskan, det är det Ef 6 handlar om.

Krister pekar på att vi kan vara så angelägna att stå upp för sanningen att vi glömmer bort att vara vänliga, eller kan vi vara så angelägna om att vara vänliga att vi slätar över sanningen. Krister uppmanar oss att hitta en balans så att vi både är vänliga och står upp för sanningen. 

Han pekar också på att det i Gal 5:22 inte står att det här är flera frukter, utan de beskrivs som en frukt. Han jämför med en diamant som kan skimra i olika färger. Gud vill låta alla dessa egenskaper växa fram i oss, inte bara några av dem. De växer fram sida vid sida, och kan växa fram mer och mer genom hela livet. 

I Gal 5:24 står det att vi ska korsfästa vårt kött. Några versar tidigare beskrivs vad köttets gärningar är - de är motsatsen till Andens frukt! Vi behöver välja att säga nej till det som är dåligt och ja till det som är gott. 

Krister avslutar med en bön: Herre, hjälp oss att vara vänliga mot varandra! Låt Andens frukt växa i våra liv. Gör ditt verk i oss alla. Amen. 

Anna Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om himlen

Jag har gjort en inspelning med frågor om Himlen, samma tema som jag predikade över i Fyren på Allhelgonadagen. Om du missade den eller vill...