lördag 7 oktober 2023

Smaka och se att Herren är god!

7/10 -23

(Psaltaren 34:9. Om du har appen You-Version, som är en Bibel-app, så är detta dagens vers idag.) 


Jag och Krister har hela sommaren och hösten turats om att predika utifrån en och samma vers i Bibeln: Galaterbrevet 5:22. Där står det: "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning." Vi har pratat mycket om att de här frukterna växer fram i våra liv när vi lever i gemenskap med Gud. När Den helige Ande får bo i våra hjärtan.

Men detta har jag inte tänkt på förut! Det står i versen att vi ska smaka och se att Herren är god, och var finner vi frukten som vi kan smaka på? I församlingen! När vi träffas och möts av frid, så är det Guds frid vi känner. När vi umgås i Fyren och blir fyllda av glädje, då är det Guds glädje vi möter. När vi möts av kärlek och vänlighet, då är det Guds kärlek och vänlighet. När någon har tålamod och lyssnar och möter oss med förlåtelse och nåd, då är det Gud själv som har låtit detta växa fram i den människan. 

I morgon ska jag predika om Självbehärskning. Det är också något Gud vill låta växa fram i oss: En förmåga att rätt kunna behärska oss själva. 

Kom till Fyren på gudstjänst i morgon kl 17! Smaka och se att Herren är god! 

Anna Andersson. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om himlen

Jag har gjort en inspelning med frågor om Himlen, samma tema som jag predikade över i Fyren på Allhelgonadagen. Om du missade den eller vill...